Právní služby poskytuji primárně na základě smluvní hodinové sazby ve výši 2.500,-Kč + DPH. Výše této odměny může být dohodnuta i odlišně především s ohledem na časovou náročnost požadovaných právních služeb či s ohledem na dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi. Smluvní hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích. Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. Soudní, správní nebo jiné poplatky hradí v plném rozsahu klient.

V souvislosti se zákonem č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb je součástí uzavíraných smluv o poskytování právních služeb i dohoda advokátky s klientem o tom, že odměnu za poskytnuté právní služby bude advokátka od klienta přijímat pouze bezhotovostně na základě vystavené faktury za poskytnuté právní služby se splatností 10 dní.

​​​​Mgr. Tereza Daňková - advokátka