Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evid. č. 15391.

Právní služby poskytuji ve všech odvětvích práva s odborným zaměřením na právo nemovitostí, rozvody manželství, vymáhání pohledávek a soudní spory o bolestné a ztížení společenského uplatnění (podrobněji viz Právní služby), včetně zastupování v souvisejícím soudním řízení před soudy všech stupňů po celé České republice. Již dlouhodobě poskytuji komplexní právní servis renomovaným realitním kancelářím a vymáhám pohledávky pro významné společnosti v Českých Budějovicích.

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem úspěšně absolvovala v roce 2010.

Povinnou koncipientskou praxi jsem vykonala v letech 2010 - 2013 u JUDr. Jaromíra Bayera, s jehož advokátní kanceláří dodnes spolupracuji.

Jsem zapojena do projektu dalšího vzdělávání advokátů vypsaného Českou advokátní komorou.

  • datová schránka: 6qgd59c
  • IČ: 024 72 805
  • bankovní spojení: 2110057963/2700
  • Parkování je možné přímo před sídlem kanceláře (mimo modré rezidentní pruhy). Platbu za parkovné je možné uhradit v parkovacích automatech, které se nacházejí na obou koncích Jeremiášovy ulice nebo prostřednictvím aplikace Sejf.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

​​​​Mgr. Tereza Daňková - advokátka