+420 773 400 246

+420 387 319 158


Jeremiášova 1705/18

370 01 České Budějovice

Mgr. Tereza Daňková

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evid. č. 15391.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, poskytuji právní služby ve všech odvětvích práva České republiky, s odborným zaměřením na občanské právo a rodinné právo (podrobněji viz Právní služby). Klienty zastupuji před obecnými soudy všech stupňů, v rozhodčím řízení, ve správním soudnictví a ve správních řízeních.


  • datová schránka: 6qgd59c
  • IČ: 024 72 805
  • bankovní spojení: 2110057963/2700
  • parkování je možné přímo před sídlem kanceláře

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

​​​​Mgr. Tereza Daňková - advokátka